سخن مدیر:

طلوع انقلاب اسلامی افغانستان

سوم حوت فریادی بشکوه برفراز کاخ قدرت

سوم حوت فریادی بشکوه برفراز کاخ قدرت

۱۴ بهمن ۹۵

بررسی و تحلیل همه جانبۀ قیام دشمن شکن روز سوم حوت ۱۳۵۸ مردم مسلمان کابل، موضوعی نیست که بتوان آنرا در یک مقالۀ کوچک ارائه داد، اما از آنجهت که این موضوع در تاریخ انقلاب اسلامی ما جای ویژه ئی را برای خویش باز کرده و خون شهداء بزرگوار و عزیزان در چهره آرائی قیام حسینی ملت ما، نقشی ارزنده...

۲۴ حوت از هم پاشندۀ توهمات استکبار

۲۴ حوت از هم پاشندۀ توهمات استکبار

۱۴ بهمن ۹۵

هرگاه صحبت از انقلاب، حرکت ها و تلاشهای انقلابی به میان می آید، به صورتی غیرمستقیم و جنبی، مسئلۀ قدرت های ضد انقلابی و ضد مردمی تداعی و گاهی هم، مورد بررسی قرار می گیرد، بویژه آنگاه که این قدرت های ضد مردمی و ضد انقلابی در مقابلۀ مستقیم با مردم و انقلابیون قرار داشته و در شکل و ریخت...

شکیبی شکّرین

شکیبی شکّرین

۱۴ بهمن ۹۵

درین رابطه من هیچ حرفی ندارم، چرا که جانِ بیتاب و آتشناک سالهای مبارزه و انقلاب خود قصیده سرای این صبوری و شکیب شیرین می باشند!      صبوری بر فقرهای کشنده؛ بر ناامنی های ویرانگر؛ بر دوری از راحتی و رفاه، بر تحمل تحقیرها و اذیت ها، بر سختی های خفقان بار، بر مصیبت های طاقت سوز، بر بلاهای تصورناپذیر...

گسترش زمینه های عبادی

گسترش زمینه های عبادی

۱۴ بهمن ۹۵

    بروز، توسعه و شکوفائی انقلاب باعث شد تا ارزشهای عبادی بار دیگر طراوت و شادابیِ ویژه یی پیدا کرده و نقشهای ویژۀ خود را در ابعاد حیات فردی و اجتماعی بمنصۀ ظهور برساند. این زمینه که از نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکرهای متنوع و توبه و انابه و غیره گرفته تا دستگیری ایتام و… را فرا...

تعاونی همه جانبه

تعاونی همه جانبه

۱۴ بهمن ۹۵

   آنچه مسلم می نماید اینکه: وقتی زمینۀ تلاشها اعتقادی و محور تلاشها ارزشهای بیمانند دینی و اخلاقی می باشد تعاون و همکاری نیز، هم جلوه های متنوع خود را بهتر نمودار میسازد و هم آثار ارزشی خود را بهتر شکوفا می دارد؛ و دقیقاً به همین دلیل بوده و هست که روح همکاری و تعاون در زمینه هایی که...

آزادگی و آزادگرایی

آزادگی و آزادگرایی

۱۴ بهمن ۹۵

این ویژگی و این ارزش بیبدیل در طول تاریخ وجود فرزند آدمی ـ در هر جا و هر زمان ـ چنان از تار و پود و جلوه های مختلف این قیام متبارز و جلوه گر است که جز مزدوران روسیۀ تجاوزپیشه و مغرضان بدسیرت و پست گوهری که پدر خویش را واقعاً نمی شناسند، دیگر کسی را هرگز و به...

رویکرد به ابزارهای ارزشی و معنوی

رویکرد به ابزارهای ارزشی و معنوی

۱۴ بهمن ۹۵

شاخۀ دیگری که در این قیام بسیار برجسته و قابل توجه بوده و هرگز نمی توانش انکار نمود، اصل رویکرد به ابزار و روشهای معنوی می باشد. بدین معنی که مهمترین وسیله ئی که قیام گران ـ در مقابل دیدگان باز دنیای مجهز به چشم الکترونیک و ماهواره های متنوع جاسوسی و نظامی ـ بدان توسل و تمسک جسته و...

کفرستیزی و مؤمن نوازی

کفرستیزی و مؤمن نوازی

۱۴ بهمن ۹۵

    آنچه در این زمینه اصلاً هیچ گونه شک و تردیدی را بر نمی تابد روحیۀ کفرستیزی این ملت بپاخاسته می باشد، چرا که با همۀ بی چیزی و تنهائی، با وجود روشن بودن نابرابری قوا، با وجود نداشتن پشتوانۀ تبلیغی شایسته و… عملاً و علناً با اتکاء به خدا و نیروی ایمان به او، در برابر سمبل کفر جهانی...

نمایش هویتی ربانی

نمایش هویتی ربانی

۱۴ بهمن ۹۵

  آنچه درین رابطۀ ویژه قبل از همه چیز گفتنی بنظر می رسد اینست که اینکار (بنمایش نهادن هویت ربانی) کاری ساده نبوده و از عهدۀ هر مدعیِ ذوق زده یی برآمده نمی تواند؛ زیرا که این نمایشگری نه با ادعاهای بچه گانۀ ذوقی سازگاری دارد؛ نه با راحت طلبی و هوسبارگی های وهمی و تلاش گریز. تشخص بخشیدن به...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.