دسته‌ها
تکه‌های گلچین

ادعای پیروی امام علی علیه السلام

ادعای پیروی امام علی علیه السلام

برای دانلود «ادعای پیروی امام علی علیه السلام» (برگرفته از جلسه دوم آرمان های امام علی علیه السلام) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 1.9 مگابایت

زمان: 2 دقیقه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

در بهشت میتوانی همینجا باشی! / [فایل صوتی]

برای دانلود «در بهشت میتوانی همینجا باشی!» (برگرفته از جلسه دوم آرمان های امام علی (ع)) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 1.6 مگابایت

زمان: 1 دقیقه و ۳۶ ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

گوهر وجودی / میگوید میخواهم بیابیم به کاباره های شما … ظرف بشورم، میگوید نه

برای دانلود «گوهر وجودی / میگوید میخواهم بیابیم به کاباره های شما … ظرف بشورم، میگوید نه» (برگرفته از جلسه دوم آرمان های امام علی علیه السلام) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 1 مگابایت

زمان: 1 دقیقه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

هویت ربانی

برای دانلود «هویت ربانی» (برگرفته از جلسه دوم آرمان های امام علی علیه السلام) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: ۳٫1 مگابایت

زمان: ۳ دقیقه و 12 ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

پیام عارف بالله علامه تابش (ره) به افغانان ساکن ایران

برای دانلود «پیام عارف بالله علامه تابش (ره) به افغانان ساکن ایران» (برگرفته از جلسه دوم آرمان های امام علی علیه السلام) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: ۳٫3 مگابایت

زمان: ۳ دقیقه و 21 ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

اگر امنیت نداری در آتشی!

برای دانلود «اگر امنیت نداری در آتشی» (برگرفته از جلسه دوم آرمان‎های امام علی علیه السلام) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: ۳٫۵ مگابایت

زمان: ۳ دقیقه و 35 ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

5- حقیقت مردن و دوزخ

برای دانلود «حقیقت مردن و دوزخ» (برگرفته از جلسه نهم آرمان‎های نبی اکرم (ص) و جلسه دهم آرمان های امام علی (ع)) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 3.5 مگابایت

زمان: 3 دقیقه و 36 ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

4- بهشت از منظر عارف بالله علامه تابش (ره) (2)

برای دانلود «بهشت از منظر عارف بالله علامه تابش (ره) (2)» (برگرفته از جلسه نهم آرمان‎های نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 3.8 مگابایت

زمان: 3 دقیقه و 59 ثانیه

دسته‌ها
تکه‌های گلچین

3- چرا بر خود نمی‌شوریم؟

برای دانلود تکه‌ی صوتی «چرا بر خود نمی‌شوریم» (برگرفته از جلسه نهم آرمان‎های نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم) بر روی دانلود کلیک کنید

حجم: 1.8 مگابایت

زمان: 1 دقیقه و 54 ثانیه