دسته‌ها
شرح دعای کمیل

12- شفیع

شرح دعای کمیل

جلسه دوازدهم: شفیع

مدت زمان: 18 دقیقه

حجم: 6 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

11- تخلیه و تزکیه

جلسه یازدهم: تخلیه و تزکیه

مدت زمان: 26 دقیقه

حجم: 9 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

10- میلاد پیامبر (ص)

جلسه دهم: میلاد پیامبر (ص)

مدت زمان: 39 دقیقه

حجم: 13 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

9- رجا

جلسه نهم: رجا

مدت زمان: 27 دقیقه

حجم: 8 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

8- بلا

جلسه هشتم: بلا

مدت زمان: 24 دقیقه

حجم: 8 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

7- دعا

جلسه هفتم: دعا

مدت زمان: 22 دقیقه

حجم: 8 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

6- نعمت

جلسه ششم: نعمت

مدت زمان: 37 دقیقه

حجم: 13 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

5- نقمت

جلسه پنجم: نقمت

مدت زمان: 25 دقیقه

حجم: 9 مگابایت

دسته‌ها
شرح دعای کمیل

4- گناه شناسی

جلسه چهارم: گناه شناسی

مدت زمان: 21 دقیقه

حجم: 7 مگابایت