دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

16- تقاضای رضایتمندی به قضای الهی

سخنرانی آرمان های فاطمی (س)

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

15- بی‎نیازی جستن از نیروی حق تعالی برای جبران فقر و تهی دستی

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

14- رفتار محبوب حق

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

13- عفاف – غنای وجودی

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

12- هدایت و تقوا

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

11- پناه و محافظت خداوند متعال

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

10- خدمت به خلق، توجه به مردم، شکر از مردم

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

9- درخواست از خداوند: نیروی عبادت، بینش درک قرآن، دانش فهم احکام، خشنودی پیامبر اکرم (ص)

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
آرمان های حضرت فاطمه زهرا (س)

8- نگرش خدا محور، انابت

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید