سخن مدیر:

شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه ۴۵” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” استقامت ” بخش دوم

“جلسه ۴۵” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” استقامت ” بخش دوم

۲۰ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۵” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” استقامت ” بخش دوم از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۵ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/45-Esteghamat2%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۴۴” باب معاملات/ منزل بیست و ششم” استقامت” بخش اول

“جلسه ۴۴” باب معاملات/ منزل بیست و ششم” استقامت” بخش اول

۲۰ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۴” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و ششم” استقامت” بخش اول از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۶ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/44-Esteghamat1%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۴۳” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش سوم

“جلسه ۴۳” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش سوم

۲۰ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۳” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش سوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۴ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/43-Tahzib3%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۴۲” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش دوم

“جلسه ۴۲” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش دوم

۲۰ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۲” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش دوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۳ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/42-Tahzib2%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۴۱” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش اول

“جلسه ۴۱” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش اول

۲۰ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۱” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش اول از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۶ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/41-Tahzib1%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۴۰” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” سوم

“جلسه ۴۰” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” سوم

۱۹ خرداد ۹۷

“جلسه ۴۰” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” بخش سوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی:  ۱۷ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/40-Ekhlas3%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۳۹” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش دوم

“جلسه ۳۹” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش دوم

۱۹ خرداد ۹۷

“جلسه ۳۹” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” اخلاص ” دوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی: ۱۰ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/39-Ekhlas2_Mohamelat_.mp3

“جلسه ۳۸” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش اول

“جلسه ۳۸” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش اول

۱۹ خرداد ۹۷

“جلسه ۳۹” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” بخش دوم از سوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی: ۱۷ مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/38-Ekhlas1%28Mohamelat%29.mp3

“جلسه ۳۷” باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش دوم

“جلسه ۳۷” باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش دوم

۱۹ خرداد ۹۷

“جلسه ۳۷” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش دوم از دوم به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم فایل صوتی: ۱۹مگابایت این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/37-Hormat2%28Mohamelat%29.mp3

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.