سخن مدیر:

مولوی شناسی

صداقت – بخش چهارم

صداقت – بخش چهارم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث صداقت بخش چهارم از چهارم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی:  ۲۱ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sedaghat/aac_4.mp3

صداقت – بخش سوم

صداقت – بخش سوم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث صداقت بخش سوم از چهارم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۸ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sedaghat/aac_3.mp3

صداقت – بخش دوم

صداقت – بخش دوم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صداقت بخش اول از چهارم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۸ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.   http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sedaghat/aac_2.mp3  

صداقت – بخش اول

صداقت – بخش اول

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صداقت بخش اول از چهارم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۴مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sedaghat/aac_1.mp3

صبر – بخش پنجم

صبر – بخش پنجم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش پنجم از پنجم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۴ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sabr/aac_5.mp3

صبر – بخش چهارم

صبر – بخش چهارم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش چهارم از پنجم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۸ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sabr/aac_4.mp3

صبر – بخش سوم

صبر – بخش سوم

۱۹ خرداد ۹۷

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش سوم از پنجم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۷مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sabr/aac_3.mp3

صبر – بخش دوم

صبر – بخش دوم

۱۸ خرداد ۹۷

 مبحث صبر بخش دوم  از پنجم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۹مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sabr/aac_2.mp3

صبر – بخش اول

صبر – بخش اول

۱۸ خرداد ۹۷

 مبحث صبر بخش اول از پنجم به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود. حجم سخنرانی: ۱۷ مگابایت این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. http://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sabr/aac_1.mp3

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.