دسته‌ها
مولوی شناسی

رضا – بخش سوم

مولانا شناسی

 مبحث رضا بخش سوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 22 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/reza/aac_Raza%203.mp3?_=1

دسته‌ها
مولوی شناسی

رضا – بخش دوم

رضا بخش دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: ۱۸ مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/reza/aac_Raza2.mp3?_=2

دسته‌ها
مولوی شناسی

رضا – بخش اول

رضا بخش اول

حجم سخنرانی: 18 مگابایت

 

دسته‌ها
مولوی شناسی

درد – بخش چهارم

درد بخش چهارم

حجم سخنرانی

صوتی: 19 مگابایت

تصویری: 68 مگابایت

دسته‌ها
مولوی شناسی

درد – بخش سوم

درد بخش سوم

حجم سخنرانی: 16مگابایت

 

دسته‌ها
مولوی شناسی

درد – بخش دوم

درد بخش دوم

حجم سخنرانی: 19مگابایت

 

دسته‌ها
مولوی شناسی

درد – بخش اول

درد بخش اول

حجم سخنرانی:  18مگابایت

 

دسته‌ها
مولوی شناسی

آزادی – بخش سوم

حجم سخنرانی: 20مگابایت

دسته‌ها
مولوی شناسی

آزادی – جلسه دوم

حجم سخنرانی: ۱3 مگابایت