سخن مدیر:

شرح کتاب صد میدان خواجه انصار (رح)

میدان ۳۱: فقر

میدان ۳۱: فقر

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت: سخنرانی:۳۴:۰۵ میدان سی و یکم فقر اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمّدُ لِلّهِ رَبِ العالَمِینَ الحمد و الثنا لعین الوجود و صلاه و سلام علی واقف مواقف شهود و علی عالیه اُمناء المعبود. عرایض ما، پیرامون میدانی دیگر، از کتاب مستطاب صد میدان...

میدان ۳۰: تذکر

میدان ۳۰: تذکر

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۵۱:۱۸دقیقه میدان سی ام تذکر اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّهِ رَبِّ العالَمِینَ الحمد و ثناء لعین الوجود و صلاه و سلام علی واقف مواقف شهود و علی عالیه اُمنا المعبود. مباحث مان پیرامون یکی دیگر از میادین کتاب مستطاب صد میدان،...

میدان ۲۹: تفکر

میدان ۲۹: تفکر

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۳۵:۲۱ میدان بیست و نهم تفکر اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد و ثنا لعین ااوجود و الصلاه و سلام علی واقف مواقف الشهود و علی عالیه اُمنا المعبود. مباحث مان، پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب مستطاب...

میدان ۲۸: استقامت

میدان ۲۸: استقامت

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی :۵۰:۴۶ میدان بیست و هشتم استقامت اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّه رب العالمین الحمد و ثنا العین وجود و صلاه و سلام علی واقف مواقف شهود و علی عالیه اُمنا المعبود. مباحث مان پیرامون میدان دیگر از کتاب مستطاب خواجه...

میدان ۲۷: عزم

میدان ۲۷: عزم

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۳۶:۱۷ میدان بیست و هفتم عزم اَعُوذُ بِاللهِ السّمیعِ العَلِیمَ مِن الشّیطانِ الرّجِیمَ بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِیمَ الحَمّدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِینَ اَلحَمّدَ و الثّناءِلِعَینَ الوجُودِ و الصّلات و السَّلامُ عَلی واقِفِ مَواقِفِ الشُّهُودِ وَ عَلی آلِهِ اُمَناءِ المَعبُودِ. *مباحث ما، پیرامون مقامات عرفانی، از دیدگاه خواجه انصار رحمه...

میدان ۲۶: تبتل

میدان ۲۶: تبتل

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۵۸:۵۱ میدان بیست و ششم تبتل اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّه رب العالمین **الحمد و ثنا لعین ا لوجود و صلاه و سلام علی واقف مواقف شهود و علی آله اُمنا المعبود. مدتی این مثنوی تأخیر شد! از مباحثی که...

میدان ۲۵: اخلاص

میدان ۲۵: اخلاص

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۲۴:۳۱ میدان بیست و پنجم اخلاص اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لِلّه الذی یری آیاته اولیائهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً و آله ا لطاهرین. خوشبختیم که، با جمعی دوستان روحانی، دنبالۀ مطالب کتاب صد...

میدان ۲۴: موافقت

میدان ۲۴: موافقت

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۲:۵۴ میدان بیست و چهارم موافقت اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد الذی یری آیاته اولیاء هو فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً و آله الطاهریین. این جلسۀ ما نیز، به یکی دیگر از مقوله های مربوط به...

میدان ۲۳: رضا

میدان ۲۳: رضا

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۵۸ : ۳۲ میدان بیست و سوم رضا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربِ العالمین الحمد لِلّه الذی یُری آیاتِهِ اولیائهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً و آله الطاهرین. باز هم در حضور اخِ الله روحانی میدان دیگری از میادین کتاب مستطاب صد میدان را...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.