سخن مدیر:

شرح کتاب صد میدان خواجه انصار (رح)

میدان ۲۲: لجا

میدان ۲۲: لجا

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۲۳:۱۹ میدان بیست و دوم لجأ اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّهِ رَبِ العالَمِینَ الحمّدُ ِللهِ الذّی یُری آیاته اولیائهُ فتعرفونها وصَلَواتهُ علی سید المرسلین محمداً و آلهِ الطیبین الطاهِرِینَ. بحث کنونی ما، پیرامون مقولۀ «لجأ» از کتاب صد میدان خواجه...

میدان ۲۱: توکل

میدان ۲۱: توکل

۱۰ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید زمان سخنرانی۳۲:۰۵ میدان بیست و یکم توکل اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین الحمد الذی یری آیاته اولیائَهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً وآله الطاهرین. بحث این جلسۀ ما، میدان بیستم از کتاب صد میدان خواجۀ انصار است؛ که...

میدان ۲۰: بصیرت

میدان ۲۰: بصیرت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۳۲:۱۹ میدان بیستم: بصیرت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیائَهُ فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرینْ بحث ما در این جلسه پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب صد میدان است که خواجه آنرا به میدان بصیرت...

میدان ۱۹: یقین

میدان ۱۹: یقین

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۲۷:۳۷ میدان نوزدهم: یقین اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیاعهُ فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینَ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینْ به امید این که اهل معرفت و سُلاک طریق الی الله، میدان مبالات...

میدان ۱۸: مبالات

میدان ۱۸: مبالات

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۳۰:۲۱ میدان هجدهم: مبالات اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیآءَ هُو فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینَ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینْ مباحث این جلسۀ ما پیرامون یکی دیگر از میدان های معارفِ کتاب مستطاب...

میدان ۱۷: معاملت

میدان ۱۷: معاملت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۲۸:۳۶ میدان هفدهم: معاملت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیاءَ هُو فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینَ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینْ مباحث این جلسۀ ما پیرامون میدان معاملت از کتاب صد میدان خواجۀ انصار دور می زند. خواجه علیه الرحمه می...

میدان ۱۶: تقوا

میدان ۱۶: تقوا

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۳۱:۴۰ میدان شانزدهم: تقوا اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاته فَتَعْرَفُونَها ل هِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینْ بحث این مجلس ما نیز یکی از میادین کتاب مستطاب صد میدان خواجه علیه الرحمه است که عنوانش را تقوا...

میدان ۱۵: ورع

میدان ۱۵: ورع

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۳۰:۵۸ میدان پانزدهم: ورع اَعُوذُ باِللّهِ سَمِیعِ العَلِیمَ مِنَ الشَیطانِ الرَجِیمَ بِسَمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحِیمَ اَلحَمَدُ لِلّلهِ رَبِّ العالمَیِنَ الحمد لله الذی یری آیاته اولیاء هو فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمد و آلهَ اجمعین. مباحث ما پیرامون یکی دیگر از میدان های کتاب مستطاب صد میدان پیر...

میدان ۱۴: تجرید

میدان ۱۴: تجرید

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۲۸:۲۵ میدان چهاردم: تجرید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین الحمد لِلّهِ الذی یری آیاتَهُ اولیائَهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً و آل طاهریین. بحث این جلسۀ ما ادامۀ میدان های صد میدان است. خواجه علیه الرحمه این میدان را به مقولۀ «تجرید» اختصاص داده...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.