سخن مدیر:

شرح کتاب صد میدان خواجه انصار (رح)

میدان ۱۳: زهد

میدان ۱۳: زهد

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۵:۰۲ میدان سیز دهم:زهد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّهِ رَبِ العالَمِینَ الحمدُ لِلّهِ الذِی یُری آیاتَهُ اولیائَهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمداً و آل طاهرین. مباحث این جلسۀ ما پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب مستطاب صد میدان است؛ که پیر هرات آنرا برای مقولۀ «زهد»...

میدان ۱۲: یقظت

میدان ۱۲: یقظت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۳۱:۴۹ میدان دوازدهم: یقظت بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرَحِیمَ الحمّدُ لِلّهِ ربِ العالَمِینَ الحمد لِلّه الذی یری اولیاء هو فتعرفونها و صلواته علی رسوله محمداً و آله طاهرین. بحث های ما پیرامون میدان دوازدهم از کتاب مستطاب صد میدان خواجه انصار رحمه الله علیه دور می زند. در صدر این...

میدان ۱۱: محاسبات

میدان ۱۱: محاسبات

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید زمان سخنرانی ۳۲:۱۶ میدان یازدهم محاسبت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّهِ رب العالمین الحمد الله الذی یری آیاته اولیاء (هو) فتعرفونها و صلوات علی سید المرسلین محمداً و آله طاهرین. مباحث این جلسۀ ما،پیرامون میدان یازدهم از کتاب صد میدان خواجۀ انصار رحمه الله علیه خواهد بود. خواجه این...

میدان ۱۰: تهذیب

میدان ۱۰: تهذیب

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی : ۳۷:۱۵ میدان دهم تهذیب اَعُوذُ بِاللّلهِ مِنَ اّلشیطانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیائهُ فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینْ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الْاَجْمَعینْ مباحثِ این جلسۀ ما پیرامون میدان دهم از کتابِ مستطابِ صد میدان است. خواجه...

میدان ۹: ریاضت

میدان ۹: ریاضت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۳۸:۲۴ میدان نهم: ریاضت اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذی یُری آیٰاتِهِ اَوْلیٰاءَ )هُو( فَتَعْرَفُونَهٰا وَ صَلَوٰاتُهُ عَلیٰ سَیِّدِ الْمُرْسَلینْ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ الطّٰاهِرینْ بحثِ این جلسۀ ما میدان نهم ، از کتابِ مستطابِ صد میدان...

میدان ۸: جهاد

میدان ۸: جهاد

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی ۳۲:۵۲ میدان هشتم: جهاد اَعُوذُبِااللّله مِنَ الشّیطانِ الَرجِیم بِسمِ اللّلهِ الّرحّمن الرَحِیمَ بحث این جلسۀ ما میدان دیگری از میادین صد میدان است. خواجه این میدان را به مقولۀ جهاد اختصاص داده است و میفرماید: از میدان صبر میدان جهاد زاید. ایشان جهاد را چنین تعریف و تهدید...

میدان ۷: صبر

میدان ۷: صبر

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدتسخنرانی: ۳۴:۵۰ میدان هفتم: صبر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیا ئَهُ فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سیِّدِ الْمُرْسَلینْ مُحَمَّدٍوَ آله الطاهرین بحث های ما، در ادامه مباحث صد میدان خواجه دور می زند، وامشب میدان دیگری را مطرح میداریم که عُنوانَش را...

میدان ۶: قصد

میدان ۶: قصد

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۰:۱۴ میدان ششم: قصد اَعُوذُ بِاللهِ السَّمیعِ الْعَلیمِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ لِلِه الَّذی یُری آیاتِهِ اَوْلیائهُ فَتَعْرَفُونَها وَ صَلَواتُهُ عَلی سَیِّدِ الْمُرْسَلینْ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینْ بحث این جلسۀ ما، میدان دیگری است، از میدان های کتاب مبارک صد...

میدان ۵: ارادت

میدان ۵: ارادت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۲۶:۴۱ میدان پنجم ارادت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لِلّهِ الذی یری آیاته اولیائهُ فتعرفونها وصلاته علی سیدالمرسلین وآله الطاهرین بحث این جلسۀ ما میدان پنجم از کتاب صد میدان خواجۀ انصار(ره) است. و عنوان آن ارادت می باشد؛ و به قول خواجه از «میدان...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.