سخن مدیر:

شرح کتاب صد میدان خواجه انصار (رح)

میدان ۴: فتوت

میدان ۴: فتوت

۰۹ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۰:۵۹ میدان چهارم فتوّت (جوان مردی) بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِیمَ الحمَدُ لِلّهِ رَبِ العالمَینَ الحمدُ لِلّهِ الَذِی یُرِی آیاتَهُ اولیائه فتعرفونها و سلّام و الصلواتَهُ علی سید المرسلین محمد و آلهِ الطاهرین. بحث امشبۀ ما، از کتاب مستطاب صد میدان، میدان چهارم است،که خواجه علیه الرحمه آن را میدان...

میدان ۳: انابت

میدان ۳: انابت

۰۷ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۲:۴۴ میدان سوّم انابت (بازگشت) بِسَمِ اللّهِ الرحَمنِ الرحیم اَلحّمدُ لِلّهِ رَبِ العالمَیِنَ الحمد لِلّهِ الذی یُری آیاتَهُ اولیائَهُ فتعرفونها و صلواته علی سید المرسلین محمد و آله الطاهریین. بحث این جلسه ی ما میدان سوّم از کتاب صد میدان خواجه انصار می باشد. خواجه عِنوان این میدان را،...

میدان ۲: مروت

میدان ۲: مروت

۰۷ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۹:۲۷میدان دوم مروّت اَعُوذُ باِللّهِ سَمیِعِ العَلِیم مِنَ الشَیطانِ الرَجِیمَ بِسمِ اللّهِ الرَحَمنِ الرحیم الحمد للِّله ِربِ العالمَیِن الحمّدُ لِلّهِ الَذِی یُرِی آیاتَهُ اولیاءُ فتعرفونها و صلواته علی سیدنا المرسلین محمد و آل طاهریین. بحث امشبه ما، پیرامون میدان دوم، از کتاب صد میدان است. خواجه، پس از ذکر...

میدان ۱: توبه

میدان ۱: توبه

۰۷ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی:۳۴:۱۰ میدان اول مقام توبه اَعوذُ بِاللهِ سَمیعِ العَلیم مِنَ الشِّیطانِ الرَجیم بسم الله الرحمن الرحیم اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی یُری آیاتَهِ اولیائَهُ فَتَعرِفونَها وَ صَلَواتَهُ علی سِیِدِالمُرسَلینَ محمدِ و آلهِ اَجمَعین. در بحث ابتدائیه جلسه قبل، به عرض دوستان رساندیم که: انسان موجودی «کمال گرای» و حرکات، گزینش ها...

مقدمه / شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری

مقدمه / شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری

۰۷ اسفند ۹۵

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید مدت سخنرانی۲۲مقدمه کمال و کمال خواهی اَعوذُ بِاللّهِ سَمِیعِ العَلیِمَ مِنَ الشِّیطانِ الرَجِیمَ بِسَمِ اللّهِ الرحمنِ الرَحِیمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ِالْعَالَمِینَ الحمد لِلّهِ الّذَی یُرِی آیتهِ اولیائَهُ فتعر فِونها و صلواتَه علی سیدالمرسلین محمد و آلهِ اجمعین. آنچه ضمن سلسله بحث های آتی، خدمت دوستان تقدیم خواهد شد مقوله هایی...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.