سخن مدیر:

دعای بیستم

جلسه ۱۹ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

جلسه ۱۹ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۵ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه نوزدهم ” غنا “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۳ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/19.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه سجادیه...

معالی اخلاق – جلسه ۱۸ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

معالی اخلاق – جلسه ۱۸ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۵ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه هجدهم ” معالی اخلاق “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۳ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/18.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه...

خدمت و منت – جلسه ۱۷ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

خدمت و منت – جلسه ۱۷ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۵ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه هفدهم ” خدمت و منت “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۴ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/17.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح...

عبادت و عزت – جلسه ۱۶ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

عبادت و عزت – جلسه ۱۶ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۵ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه شانزدهم ” عبادت و عزت “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۴ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/16.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح...

عزیر و تکبر – جلسه ۱۵ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

عزیر و تکبر – جلسه ۱۵ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۵ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه پانزدهم ” عزیز و تکبر” اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۳ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/15.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه...

غنا – جلسه ۱۴ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

غنا – جلسه ۱۴ شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

۲۴ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه چهاردهم ” غنا “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۳ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/14.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه سجادیه...

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه سیزدهم ” غنا “

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه سیزدهم ” غنا “

۲۴ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه سیزدهم ” غنا “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۲ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/13.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه سجادیه...

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه دوازدهم

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه دوازدهم

۲۴ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه دوازدهم اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۴ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/12.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه سجادیه (با حجم ۳...

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه یازدهم ” نتیجه عمل “

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه/ جلسه یازدهم ” نتیجه عمل “

۲۴ خرداد ۹۷

شرح صحیفه سجادیه – دعای بیستم (مکارم الأخلاق)/ جلسه یازدهم ” نتیجه عمل “ اسم گذاری بر اساس برداشت از جلسه است.  به امید خدا تا مدتی دیگر متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.  پوزش از بابت کم کیفیت بودن صوت سخنرانی  حجم:  ۱۳ مگابایت این جلسه را در لحظه گوش دهید.  http://dl.montazar110.com/Speak/Sharh.Sahife.Sajadeye/20/11.mp3 برای دانلود مجموعه کامل شرح صحیفه...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.