دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

123- مگر اینکه ایشان رسول هست و ایشان رسول نیست

مگر اینکه ایشان رسول هست و ایشان رسول نیست

      ابن عربی پدر عرفان نظری است در اسلام، البته به یک معنایِ خاصی، وقتی صحبت از حضرت امیر (ع) می‌شود و حضرت پیامبر (ص) می‌شود، می‌گوید هرکار بکنیم که این دو تا را از هم جدا کنیم نمی‌شود، مگر اینکه ایشان رسول هست و ایشان رسول نیست. از نظر مرتبه هرکار بکنیم که ایشانِ مرتبت و علو مکانت ایشان را از هم جدا کنیم نمی‎شود، در رابطه با ابابکر چیزهای عجیب و غریبی می‎گوید ولی این حرف را نمی‎گوید.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، متعال – جلسه هفتم)