دسته‌ها
آرمان های نبی اکرم (ص)

جلسه 3: توفیق رضای پروردگار

توفیق رضای پروردگار

مدت سخنرانی 38 دقیقه

آرمانهای نبی اکرم (ص)

جلسه سوم

توفیق رضای پروردگار

اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین، الحَمدُ والثّناء لِعَینِ الوُجود و الصّلوةُ وَ السّلامُ عَلی واقِفِ مواقِفِ الشُّهود وَ عَلی آلِه أُمَناءِ المَعبود.

امّا بعد، قَال رسولُ الله صلواتُ اللهِ و سلامُه علیه: «اللّهم وَفِّقنی لِما یُرضِیکَ عِنِّی و یُحسِنُ فِی النّاس ذِکری».[1]

بار پروردگارا! مرا توفیق آن عملی عنایت کن که تو را راضی می‌دارد و در میان مردم به نیکونامی مشهورم می‌سازد.

در خیال مزن فهم خویش سازِتو نیست (خیال نکن خودت را شناختی ها! درست است که ریشت سفید شده اما) – چو شمع جیب‌تو جز بوته‌گداز تو نیست
زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد – که فطرت توهم از محرمان راز تو نیست
زدستگاه تصنّع تَری به آب مبند – حقیقتی که تو داری به جز مجاز تو نیست
به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب – نشیب هرچه کنی فهم جز فراز تو نیست
به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی‌ست – ز جست و خیز برآ این قدر نماز تو نیست
به پردهٔ تپش دل هزار مضراب است – توگر نفس نزنی دهر پرده‌ساز تو نیست
ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل – جهان جهانِ نیاز است جای ناز تو نیست

درسلسله‌ی مباحث گذشته برای مقارنه و مقایسه و فهم موقف اعتقادی وگرایشیِ خودمان، بحث دیگری داریم پیرامون یکی دیگر از آرمان های نبی گرامی اسلام (ص)، برای اینکه ببینیم، چه مقدار با این نگرش آشنائیم و با این گرایش دم‌ساز هستیم.

دوباره متن را خدمت شما به عرض می‌رسانم: «اللّهم وَفِّقنی لِما یُرضِیکَ عِنِّی» مرا به انجام آن کاری، آن عملی، آن نگرشی، آن گرایشی، توفیق عنایت فرما که تو را از من خشنود می‌سازد «و یُحسِنُ فِی النّاس ذِکری» و مرا دربین مردم خوش‌نام می‌گرداند.