دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

8- انسانِ کامل می‎‏خواهد مظهر رَبوبیّت الهی باشد

انسانِ کامل می‎‏خواهد مظهر رَبوبیّت الهی باشد

    انسانِ کامل می‌‏خواهد مظهر رَبوبیّت الهی باشد…کسی که مظهر ربوبیت قرار گرفت…از پرورش ربانی برخوردار است و دیگران را هم به پرورش ربانی هدایت می‎کند…این شخص نه تنها کسری و  نارسائی‎ای و کمبودی ندارد که برخوردار از رسائی‎ها و کمالات ربانی هست و دیگران را هم به همین جهت سوق می‎دهد. خوب دقت کنید که تنها داشتن مطرح نیست، دادن هم مطرح است! خودش پرورش ربانی یافته است، عین پرورش ربانی را به دیگران هم هبه می‎کند، می‎بخشد. خودش تربیت ربانی پیدا کرده و حاصل کرده است، تنها برای خودش نمی‎خواهد، سرریزه می‎شود به دیگران هم این را می‎رساند…تا به جایی برسند که مورد توجه او هست و رضایتش را می‎تواند حاصل کند.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، مظهر ربوبیت – جلسه اول)