دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

62- عظمت‎های اعتباری چقدر بی‎ارزش است، از نظر هستی شناسانه به اندازه‎ی اثرِ سیب زمینی هم نیست

عظمت‎های اعتباری چقدر بی‎ارزش است، از نظر هستی شناسانه به اندازه‎ی اثرِ سیب زمینی هم نیست

    این ریاست جمهوری عظمت‌اش از ناحیه‎ی من و شما و دیگران که برایش رأی دادند اعتبار می‎شود، آقا تو…ده ساله بزرگ مائی، هنوز ده ساله نشده می‎بینیم خراب کاری کرد، می‎ریزند به خیایان‎ها رأی خودشان را پـس  می‎گیرند. چکار می‎شود این بابا؟ شما می‎توانید…از سیب زمینی…آن أثرش را بگیرید؟ نه! چون شما أثر به او ندادید ولی از رئیس جمهور می‎توانید بگیرید، ببینید که عظمت‎های اعتباری چقدر بی‎ارزش است، از نظر هستی شناسانه به اندازه‎ی اثرِ سیب زمینی هم نیست. ولی بنده‎یِ بدبختی…مثل حقیر…نه ریاست جمهوری…رئیس سوپرهای شهر… اگر من را قرار بدهند…فکر می‎کنم الان دیگر در عرش اعلی نشسته‎ام و جبرئیل (ع) پائین است وقتی برایش دستور بدهم باید سرم را…پائین بگیریم، درحالیکه نمی‎دانیم به اندازه‎ی اثرِ سیب زمینی ارزش نداریم، چون اثر سیب زمینی ارزشِ وجودی است، جَعل الهی است…این قراردادِ اعتباری است، هرلحظه خواستی پس می‌گیری.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، عظیم– جلسه چهارم)