دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

34- گرفتارِ جهنمِ دیگرْ محوری هستیم یا به اصطلاح غرق نعمت خدا محوری؟

34- گرفتارِ جهنمِ دیگرْ محوری هستیم یا به اصطلاح غرق نعمت خدا محوری؟

    به نماز خود بیشتر رسیدگی می‎کنیم یا به ماشین خود؟ به وضوی خود و طهارت خویش بیشتر دلبسته‎ایم و با توجه و دقت‎ایم یا به شستشوی خانه و منزل و ماشین و آپارتمان؟! کجائیم؟ گرفتارِ جهنمِ دیگرْ محوری هستیم یا به اصطلاح غرق نعمت خدا محوری؟ به خدا بیشتر توجه داریم یا به خَلقش یا به چیزها، خِرط و پِرت‎ها؟ به دنبال کدام یکی بیشتر می‌تَپیم؟ وقتی نشسته‎ایم دست زیر اَلاشه داریم به چه فکر می‎کنیم؟ وقتی خواب می‎رویم، خواب چه چیزهائی را می‎بینیم؟ خواب‎های ما انباشته‎ی از چی است؟ بهشت این است و دوزخ هم این. خدا محوری خودش بهشت است.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، پرورش و جهت رشد به خدا – جلسه دوم)