دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

55- ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خود عظمت دارد

55- ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خود عظمت دارد

عظمت یا حسی است مانند عظمت کوه‎ها و دریاها و … سایر موجودات، و یا غیر حسی هست مانند عظمت‎های علمی، عقلانی، ایمانی… و غیره. ما عالم داریم، عالم‎تر داریم، عالم‎ترین داریم….مؤمن داریم، مؤمن‎تر داریم، مؤمن‎ترین داریم…ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خـود عظمت دارد و وقـتی صحبت از عظیم و عظمتِ عظیم می‎شود، این نکته مسجل است که خود عظمت مقایسه‎ای هست و وقتی چیزی یا کسی دارای سرمایه‎ی برتری و والاتری از همنوع خود…بود، به آن اضافه یا بیشتر عظیم می‎گویند… اما در مورد ذات حضرت حق، او اعظم الوجود است.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، عظیم– جلسه چهارم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

54- صفات الهی عین ذات اوست

خداوند به صفاتِ زائدِ بر ذات متصف نمی‎شود، یعنی اینطوری نیست که ذاتی باشد و بر او دانش را بپذیریم، دانش چیز دیگری باشد، ذات چیزِ دیگری که بعد این ذات بشود عالم، هنر چیزی باشد و ذات چیزی و این ذات به دلیل رسیدن و برخوردار شدنِ از هنر بشود مبتکِر. صفات الهی عین ذات اوست، صفاتِ زائد بر ذات برای ما معقول نیست و مورد ایمان و اعتماد ما نتواند بود.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، عظیم– جلسه چهارم)