دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

50- ما شیعه‌ایم؟

50- شیعه علی (ع) فقط به لفظ که نمی‎شود دیگر!

    ما هم گاهی دست‎ها را بالا می‎کنیم، خدا! بعد می‎گوئیم چی بده؟ یک مقایسه‎ای بکنیم خودمان، خواست‎های ما را با خواسته‎ی علی (ع)، هدف حضرت (ع) چی است؟ هدف ماها چی است؟ آرمان حضرت (ع) چی است؟ آرمان ماها چی است؟ بعد، داغ هم می‎کنیم که ما شیـعه علی (ع) هستیم، خُب شیعـه علی (ع) فقـط به لفظ که نمی‎شود دیگر! می‎شود چرم مصنوعی را به جای چرم واقعی جا زد؟ شکر مصنوعی الان هست، حقیقتش شیرین است، اما هویت گلوکوزیک ندارد، اثر گلوکوزیک ندارد، این شکر است؟ ما شیعه‌ایم؟

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، نور – جلسه سوم)