دسته‌ها
مقالات

افغانان

بسم الله الرحمن الرحیم

(مقاله برگرفته شده از کتاب افغانان)

افغانان، پس از یک دورة دراز فراموشی و گمنامی، امروزه برای اکثریت مردم بیدار و فرهیخته، نام – آری فقط نامی – آشنایند. زیرا بسیارند آنهایی که هنوز هم با جنبه­های مختلف زندگانی این مردم – هرچند که ممکن است در همسایگیشان بزیند – حتّی اندک آشنایی را به­هم نرسانیده­اند! علل و ریشه­های این گمنامی و فراموشی در دردبار بسیار بوده و ما یکی از عمدة­عوامل این امر را کمبود تلاشهای ارزشمند و پربار قلمی می­انگاریم.

اتّفاقاً، این سرنوشت در مورد کتاب افغانان نیز قابل انطباق است. زیرا که این کتاب قابل تأمل و توجّه حتی نزد اکثریت مطلق اهل مطالعة افغانستان ناشناخته باقی مانده است؛ چراکه از آن ترجمة بموقع و قابل بهره­وری به­دست داده نشده و ترجمة پشتوی آن، با آنکه دیر هنگام صورت تحقق پذیرفت و دارای نقایص و نواقصی بوده، به­دست همگان نرسید. آنچه بی­نیاز از تأکید می­نماید، این است که پس از رشدِ انقلاب اسلامیِ مردمِ افغانستان و حماسه‌­آفرینی­های بی­بدیلشان علیه ارتش سرخ شوروی قدیم، کتابها و نوشته­هایی دربارة این کشور و بیشتر در زمینة تلاشهای آزادیخواهانه، اسلام محورانه، ضدکمونیستی و در جهت معرفی چهرة جهادگران و گروه­های جهادی انتشار یافت، که اگر چه کم نبود، اما باید اذعان نماییم که کامل، فراگیر و همه­جانبه هم نبود. این کمبود که در بخشهای مختلف و از جمله مردم­شناسی، روان­شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و … بیشتر محسوس می­شد، با پخش کتابها و رسایلی در مورد اقوام «هزاره» تنها تا حدودی جبران شد. امّا جای تلاشهایی همانند دربارة سایر اقوام و قبایل (مانند پشتونها، تاجیکها، ازبکها، بلوچها و …) هنوز هم خالی است. در چنین اوضاع و احوالی است که متوجه ارزش و اهمیت ترجمة پرزحمت و طاقت فرسای کتاب افغانان، توسط دانشمند گرانمایه و ادیب نامور – ولی آوازه­گریز – افغانستان، جناب آقای فکرت می­شویم.

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

11- پناهندگی از رسیدن کیفر – نقمت ناگهانی

پناهندگی از رسیدن کیفر - نقمت ناگهانی
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

10- پناه از زوال نعمت حق

پناه از زوال نعمت حق
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

9- پناه از دگرگونی عافیت – نعمت ها – ایمنی

پناه از دگرگونی عافیت - نعمت‌ها - ایمنی
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

8- پناه از فروتنی – تحقیرکشی از آنی که باری تعالی دوستش ندارد

پناه از فروتنی - تحقیرکشی از آنی که باری تعالی دوستش ندارد
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

7- پناه از فقر خار کننده

پناه از فقر خار کننده
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

6- پناه از شکستن خوردن با وجود بودن سر رشته کار

برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

5- پناه از ستم دیدن با وجود سلطنت حق

پناه از ستم دیدن با وجود سلطنت حق
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید

دسته‌ها
هراس های نبی اکرم (ص)

4- پناهندگی از خواری خویشتن با وجود عزت مزید حق

پناهندگی از خواری خویشتن با وجود عزت مزید حق
برای دانلود این جلسه، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید