دسته‌ها
آرمان های نبی اکرم (ص)

جلسه 4: توفیق عملی که پروردگار دوست می‌دارد

توفیق عملی که پروردگار دوست می‌دارد

مدت سخنرانی 38 دقیقه

آرمانهای نبی اکرم (ص)

جلسه چهارم

توفیق عملی که پروردگار دوست میدارد

اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین، الحَمدُ والثّناء لِعَینِ الوُجود و الصّلوةُ وَ السّلامُ عَلی واقِفِ مواقِفِ الشُّهود وَ عَلی آلِه أُمَناءِ المَعبود.

اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسأَلُکَ التَّوفِیقَ لِمَحَابِّکَ مِنَ الأعمَالِ.[1]

بار پروردگارا! از تو توفیق آن عملی را تمنا دارم که تو اش دوست می‌داری.

خار غفلت می‌نشانی در ریاض دل چرا – می‌نمایی چشم حق‌بین را ره باطل چرا
مرغ لاهوتی چه محبوس طبایع مانده‌ای – شاهباز قدسی و بر جیفه‌ای مایل چرا
بحرتوفان جوشی و پرواز شوخی موج‌تست – مانده‌ای افسرده و لب‌خشک بر ‌ساحل چرا
چشم واکن ‌گلخن ناسوت مأوای تو نیست – برکف خاکستر افسرده بندی دل چرا
نیستی یأجوج سدّ جسم در راه توچیست – نیستی هاروت مُردی در چَه بابل چرا
زین قفس تا آشیانت نیمِ پروازست و بس – بال همت برنمی‌افشانی ای بسمل چرا
قمری یک سرو باش وعندلیب یک چمن – می‌شوی پروانه گِرد شمع هرمحفل چرا
خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب – بیدل این دلبستگی برنقش آب و گل چرا

صلواتی بفرستید.

بحث‌های ما باز هم مقارنه‌ای است، برای فهم موضعِ خودمان و شناخت موقعیت اعتقادی خودمان در رابطه‌ی با رسول اکرم (ص). ادعای ما این است که ما امت اوییم و او امام ما! طوری نشود که امامْ قیام می‌کند، ما به سجده افتاده باشیم! وقتی امام به رکوع می‌رود ما مخالفش قیام کنیم، یا قیام کرده باشیم! یک ارزیابی از خویشتن هست، در رابطه‌ی با رسول گرامی اسلام (ص) و در رابطه با این ادعا که ما خویش را امت او می‌خوانیم و پیرو او تلقی می‌کنیم، بهترین راه در این سلسله‌ی عرایض، بررسی آرمان‌های ما با آرمان‌های امام‌مان که پیامبر (ص) باشد هست، آیا ببینیم ما هم همان آرمان‌هائی را داریم، آرزوهائی را داریم، اهدافی را تعقیب می‌کنیم، در جستجویش هستیم، برایش سرمایه گذاری می‌کنیم که پیامبر (ص) کرده است؟ یا نه؟ در زبان ادعا می‌کنیم که پیرو توایم و راه تو را تعقیب می‌کنیم و می‌پیمائیم ولی در عمل، او به سوی مکه می‌رود و ما به سوی بت خانه‌ی هوس‌های خویشتن!

دسته‌ها
آرمان های نبی اکرم (ص)

جلسه 3: توفیق رضای پروردگار

مدت سخنرانی 38 دقیقه

آرمانهای نبی اکرم (ص)

جلسه سوم

توفیق رضای پروردگار

اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین، الحَمدُ والثّناء لِعَینِ الوُجود و الصّلوةُ وَ السّلامُ عَلی واقِفِ مواقِفِ الشُّهود وَ عَلی آلِه أُمَناءِ المَعبود.

امّا بعد، قَال رسولُ الله صلواتُ اللهِ و سلامُه علیه: «اللّهم وَفِّقنی لِما یُرضِیکَ عِنِّی و یُحسِنُ فِی النّاس ذِکری».[1]

بار پروردگارا! مرا توفیق آن عملی عنایت کن که تو را راضی می‌دارد و در میان مردم به نیکونامی مشهورم می‌سازد.

در خیال مزن فهم خویش سازِتو نیست (خیال نکن خودت را شناختی ها! درست است که ریشت سفید شده اما) – چو شمع جیب‌تو جز بوته‌گداز تو نیست
زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد – که فطرت توهم از محرمان راز تو نیست
زدستگاه تصنّع تَری به آب مبند – حقیقتی که تو داری به جز مجاز تو نیست
به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب – نشیب هرچه کنی فهم جز فراز تو نیست
به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی‌ست – ز جست و خیز برآ این قدر نماز تو نیست
به پردهٔ تپش دل هزار مضراب است – توگر نفس نزنی دهر پرده‌ساز تو نیست
ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل – جهان جهانِ نیاز است جای ناز تو نیست

درسلسله‌ی مباحث گذشته برای مقارنه و مقایسه و فهم موقف اعتقادی وگرایشیِ خودمان، بحث دیگری داریم پیرامون یکی دیگر از آرمان های نبی گرامی اسلام (ص)، برای اینکه ببینیم، چه مقدار با این نگرش آشنائیم و با این گرایش دم‌ساز هستیم.

دوباره متن را خدمت شما به عرض می‌رسانم: «اللّهم وَفِّقنی لِما یُرضِیکَ عِنِّی» مرا به انجام آن کاری، آن عملی، آن نگرشی، آن گرایشی، توفیق عنایت فرما که تو را از من خشنود می‌سازد «و یُحسِنُ فِی النّاس ذِکری» و مرا دربین مردم خوش‌نام می‌گرداند.