دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

55- ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خود عظمت دارد

55- ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خود عظمت دارد

عظمت یا حسی است مانند عظمت کوه‎ها و دریاها و … سایر موجودات، و یا غیر حسی هست مانند عظمت‎های علمی، عقلانی، ایمانی… و غیره. ما عالم داریم، عالم‎تر داریم، عالم‎ترین داریم….مؤمن داریم، مؤمن‎تر داریم، مؤمن‎ترین داریم…ایمان چیز دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، چیزی نیست که به چشم دیده شود یا به دست لمس گردد، نیرویی است، نوری است، که این نور به ذات خـود عظمت دارد و وقـتی صحبت از عظیم و عظمتِ عظیم می‎شود، این نکته مسجل است که خود عظمت مقایسه‎ای هست و وقتی چیزی یا کسی دارای سرمایه‎ی برتری و والاتری از همنوع خود…بود، به آن اضافه یا بیشتر عظیم می‎گویند… اما در مورد ذات حضرت حق، او اعظم الوجود است.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، عظیم– جلسه چهارم)