دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

171- سرپرستیِ نظام‌های نگرشی و کنشیِ دیگران به او واگذر و محوَّل می‌شود

171- سرپرستیِ نظام‌های نگرشی و کنشیِ دیگران به او واگذر و محوَّل می‌شود

    ثالثاً…سرپرستیِ نظام‌های نگرشی و کنشیِ دیگران به او واگذر و محوَّل می‌شود، اینکه می‌بینیم بعضی‌ها به مراتبی از کمالات وجودی می‌رسند، ما از آن‌ها می‌پرسیم، در رابطه با فلان مسئله من چگونه فکر کنم؟ او ما را راهنمائی می‌کند…می‌خواهم به فلان هدف برسم، از چه راهی با چـه وسیله‌ائی؟ راه و وسیله را تعیین می‌کند، ما هم می‌رویم، در واقع چکار شد این شخص؟ به دلیل برخوردار شدن از رشحات فیضِ این نام مقدس و تجلیات حضرت حق از طریق نام مبارک قیوم، این شخص سرپرستِ نظام فکری و عملیِ دیگران می‌شود. دیگران را هدایت می‌کند، خواه با زبان، خواه با کنش، گاهی هیچی نمی‌گوید ولی ما از کِردش و از نحوه‌ی موضع گیری‌هایش الگو بردای می‌کنیم، دنباله رُوْاَش می‌شویم.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

155- هرچه در هستی نام هست می‌گیرد، خلقی باشد یا امری، قیومش حق است

    روزیِ بندگان اولاً به سرپرستی و توجه اوست، حال چه آن روزی مالِ طبع انسان…جنبه‌ی حیوانی انسان باشد، چه جنبه عقلانیِ انسان، چه جنبه‌ی ایمانی و قلبی انسان باشد، چون هرچه در هستی نام هست می‌گیرد، خلقی باشد یا امری، قیومش حق است و سرپرستش حق است و دهنده‌اش حق است، گیرنده‌ها هم همینطور، هرچه در هستی نامِ هست و هستی‌دار را می‌گیرد، متّکیِ به حق است و از حق می‌گیرد و می‌ستاند، مرجع دیگری نیست!

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

154- به این می‌گویند قیوم

    خواجه‌ی انصار رحمه الله علیه در تفسیر زیبائی که دارد حرف خوبی می‌زند، می‌گوید او در ذات و صفات پاینده هست، زنده‌ی پاینده…دارنده‌ی نوازنده… بخشنده‌یِ پوشنده…به هر هست و بودنی داننده، به توان و دریافت هر چیز رَسِنده، به این می‌گویند قیوم.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

152- ویژگی‌های قیوم

    قیوم ازلی هست…و قائم به ذات خویش است..پابرجا و دائمی هست… قیامِ سایر موجودات بسته‌ی به او هست.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

151- قیّوم یعنی ازلی

    قیّوم یعنی ازلی، چیزی که برایش ابتدائی وجود ندارد، هرچه جلوتر برویم بگوئیم از کی بود است، از ندارد و کی ندارد! معنای دیگرش یعنی موجودی که به ذات خود قائم است نه به دیگری…تکیه‌ی ما به زمین است…و زمین ما باز به فضا متکِی هست…ولی قیوم موجودی هست که به ذاتِ خود قائم است، به هیچ چیزی تکیه ندارد، از برکت وجودِ دیگری زندگی نمی‌کند، به وسیله‌ی وجود دیگری هستی‌اش اثبات نمی‌شود، ماها هستیِ ما به وسیله چیزهای دیگر اثبات می‌شود، عمرمان هم به وسیله‌ی همین باد، بادِ هوا! اگر اینجا یک باره به ظرف دو دقیقه از آکسیجن خالی کنند، ماها چکار می‌شویم؟ می‌بینیم که ارزش ماها چقدر است؟ خیلی کم! به باد بسته‌ایم!

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)