سخن مدیر:

منیت و خودخواهی

۲۵- خودمحوری گاهی تا به این حدی از بلاهت می‎رسد

۲۵- خودمحوری گاهی تا به این حدی از بلاهت می‎رسد

۱۲ اردیبهشت ۹۵

    همین سِری به هـرات مواجـه بودم، چندتا بچـه فالکوته‎ایی آمده بودند می‎گفتند چرا پیغمبر اکرم (ص) اینطوری برخورد نکرده است؟ چرا مسائل را اینطوری مطرح نکرده است؟ اگر اینطوری مطرح می‎کرد بهتر بود! گفتم والله نمی‎فهمم چرا خدا همچنین بی‎عقلی کرده است، عوض تو او را انتخاب کرده است! خودمحوری گاهی تا به این حدی از بلاهت می‎رسد، اینجا...

۲۴- نمود‎ها و نمونه‎هایی از آتش

۲۴- نمود‎ها و نمونه‎هایی از آتش

۱۲ اردیبهشت ۹۵

    اگر خلاصه کنیم نمود‎ها و نمونه‎هایی از آتش ارائه بدیم، می‎توانیم بگوییم که انانیّت، منیّت، من پرستی، خود محوری، آتش است. که متأسفانه ما کم نداریم، در هر کـاری خود محوریم، در هـرکاری فیلسوف‎ایم، در هرکاری پیغمبر‎ایم، طبیب هستیم، مهندس هستیم، تاجر هستیم، فیلسوف هستیم، جامعه شناس هستیم، مفسّر هستیم، تنها چیزی که نیستیم، آدم است! اگر می‎گویید نه،...