دسته‌ها
شرح دعای کمیل

1- نور

شرح دعای کمیل

جلسه اول: نور

مدت زمان: 26 دقیقه

حجم: 9 مگابایت

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

38- در هستی ما چیزی جزء نور نداریم

    در هستی ما چیزی جزء نور نداریم، در آخرین تحقیق و تحلیل، سنگ نور است، چوب نور است، کلوخ نور است، همه چیز نور اند، ولی خُب اگر متراکم می‎شود این نورها، یکی سنگ است، یکی چوب است، یکی برگ است، یکی کاغذ است، یکی استکان است…هرگاه موجودی بتواند چیز دیگری را دیداری بسازد، از ظلمت بیرونش کند، از گمشده‌گی به آشنائی و به ظهور برساند به او می‎گویند نور. اگر چیزهائی در ظلمت وجود داشته باشند، در تاریکیِ محض وجود داشته باشند، هرچه توانست این‎ چیزها را از تاریکی محض و از ظلمت محض، حال این ظلمت چه ظلمت فطری باشد و چه ظلمت عدم باشد، چه در ظلمات غفلت و جهل باشد و چه در ظلمت معمولی… دیداری بسازد به او می‎گوئیم، نور. ولی خودِ نور دیده نمی‎شود. خداوند چرا نور است؟ به دلیل اینکه همه‎ی دیداری‎ها را، دیده‌شدنی‎ها را دیدنی ساخته است، حضور داده، ظهور داده، وجود داده، هستی داده، از عدم بیرونشان کرده، به صحنه‎ی وجود آشکارشان کرده است، چه آسمانی باشد و چه زمینی.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، نور – جلسه سوم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

37- نور از چیزهائی نیست که دیدنی باشد

    نور از چیزهائی نیست که دیدنی باشد، دیـدنی‎ها را روشن می‎کند تا دیدنی شود…نور به خودش ظاهر است، پدیدار است، ظهور دارد، حضور دارد، اما با چشم دیده نمی‎شود و هنری که نور دارد دیگران را ظاهر می‎سازد، دیگر موجودات دیدنی را پدیـدار می‎سـازد، دیـدنی شان می‎سازد، از ظلمت بیرونشـان می‎کشد، تا چشمِ موجودِ چشمدار، آن دیدنی‎ها را ببینید. حضرت [علی (ع)] خطاب به حضرت حق که می‎فرماید: یا نور، برای همین است، ای که دیده نمی‎شوی. با این چشم، دیده نمی‎شوی.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، نور – جلسه سوم)