دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

53- به خودمان بگوئیم ما عاشق چه‎ایم ما اسیر چه‎ایم؟

53- به خودمان بگوئیم ما عاشق چه‎ایم ما اسیر چه‎ایم؟

   علی علیه السلام چشمی واقع یاب و واقع نمای برای دیگران می‎خواهد، اما ما دیدنی‎های فریبنده و مسخره و تلاشی‎گر…او علیه السلام چشم و گوش و درکی کمال‌بار و غنامند و بی‌نیاز کننده و رهاننده و آزاد سازنده از مادون می‎خواهد، ولی ما چشم و گوشی اسیرِ رنگینی‌های مسخره‎ی دنیای سپنجی…یک ناز بکن تا مرا از هر دو عالم آزاد کنی، رحم نداره ناز تو! بی رحمی پیشه کرده است! به ما که می‎رسد هیچ توجهی نمی‎کند. گرفتار دو عالم رنگم اسیر دو عالم رنگم از بی‎رحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر می‎خواهی آزادم.
علی علیه السلام گوشی و چشمی می‎خواهد که همه‎ی موجودات را، حقایق درونی شان را روشن کند، همه‎ی شنیدنی‏ها را روشن کند، همه‎ی دیده شدنی‎ها را روشن کند، و جانِ انسان را برای رسیدن به آفریننده‎اش و روشن کننده‎اش مشتاق بسازد، اما با دل به همین زمینه‎هائی بسته‎ایم که گاهی خجالت می‎کشیم به خودمان بگوئیم ما عاشق چه‎ایم ما اسیر چه‎ایم؟

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، نور – جلسه سوم)