سخن مدیر:

راز و رمز نویسندگی

هفتم ـ فهرستها

هفتم ـ فهرستها

۱۳ بهمن ۹۵

وقتی نوشتۀ مورد نظر، رساله و یا کتابی مرتب باشد، بهتر آن می باشد تا نویسنده، زحمت آوردن فهرست دقیق و مکمل را تقبل نماید. در ایندسته از نوشته ها، فهرست جامع، معمولاً موارد زیر را احتوا می نماید: الف ـ فهرست آیات قرآنی. باء ـ فهرست احادیث. جیم ـ فهرست اقوال و امثال و حکم؛ اعم از فارسی و...

ششم ـ ضمایم و تعلیقه ها

ششم ـ ضمایم و تعلیقه ها

۱۳ بهمن ۹۵

  ضمایم و تعلیقه ها عبارت از این موارد توانند بود: الف ـ آنچه بر محتوای نوشته به نحوی از انحاء از نظر تکمیلی کمک می نمایند. باء ـ عکسهایی که آوردن آنها از جهتی لازم و ضروری می نمایند؛ جیم ـ جدولهاییکه در ترتیب، خلاصه سازی و روشنگری کمک می نمایند؛ دال ـ اختلاف نسخه های مهم و قابل...

پنجم ـ نقل قول ها

پنجم ـ نقل قول ها

۱۳ بهمن ۹۵

     آنچه بی نیاز از تأکید می نماید اینست که نویسندگی با «نقل قول» پیوندی بسیار نزدیک داشته و گاهی لازم و ضرور می شود تا نویسنده به نقل قول بپردازد، اما آنچه در این رابطه مهم می نماید اینست که باید به اصول و ظرایف این امر توجه لازم و شایسته یی را مبذول دارد. از عمدۀ ظرافتهای این...

چهارم ـ پاورقیها

چهارم ـ پاورقیها

۱۳ بهمن ۹۵

    همانطوری که قبلاً هم آمد، ممکن است پاورقی ها به چند شکل منعکس شوند: الف ـ پائین صفحات معین و لازم؛ باء ـ آخر هر فصل؛ جیم ـ آخر مقاله و یا کتاب:      به هر حال، پاورقی ها را برای اکمال و ارائه ی یکی از این موارد می آورند: ۱ ـ دادن نشانی مرجع و ماخذ مطلب...

سوم ـ شماره گذاریها

سوم ـ شماره گذاریها

۱۳ بهمن ۹۵

  شماره گذاری معمولاً برای سهولت تشخیص و تداوم مطلب است؛ لذا همۀ صفحه های یک نوشته شماره دارند؛ منتها: برای تنوع و تزئین: الف ـ صفحه های معنون و ممتاز (آغازین) هر فصل را شماره نمی گذارند؛ هر چند که از شمارش نمی اندازند. باء ـ صفحه های مقدمه را گاهی با شمارش حروفی (یک و دو و سه...

دوم ـ فاصله گذاریها

دوم ـ فاصله گذاریها

۱۳ بهمن ۹۵

  به عنوان اموری تزئینی و مؤثر پیشنهاد می شود به این نکات توجه شود: الف ـ فاصلۀ عنوان از سر صفحه: بهتر می نماید تا عنوان هر بخش، به فاصلۀ ۶ تا ۷ سانتی متر پائین تر از سر صفحه و در وسط صفحه نگاشته شود. باء ـ فاصلۀ عنوان از سطر اول: فاصلۀ سطر اول از عنوان هر...

یکم ـ صفحۀ عنوان

یکم ـ صفحۀ عنوان

۱۳ بهمن ۹۵

معمولاً در رساله ها و کتابها، بعد از ورق جلد، و احیاناً بعد از صفحه یی که مزین به «بسم الله الرحمن الرحیم» شده است، پشت صفحۀ بسم الله را برای همین امر اختصاص می دهند.      این امر که در واقع معرفی نامۀ مختصری از کتاب می باشد، گاهی در بالای صفحه و گاهی در قسمت پایین صفحه ظهور...

بخش سوم ـ برخی بایسته ها

بخش سوم ـ برخی بایسته ها

۱۳ بهمن ۹۵

در این بخش به ذکر پاره یی از عمده ترین مواردی می پردازیم که در امر نویسندگی ـ به ویژه آنگاه که پای رساله نویسی و کتاب نویسی به میان می آید ـ قابل توجه توانند بود.

دوازدهم ستاره (*)

دوازدهم ستاره (*)

۱۳ بهمن ۹۵

    این نشانه را معمولاً در موارد زیر به کار می برند: یکم ـ به منظور ایجاد فاصله در میان دو شعر ـ اعم از اینکه دو غزل یا مثنوی و غیره یی باشند که پشت سر هم نوشته شده اند ـ ، یا دو و یا بیشتر از دو مصراعِ از یک شعر. دوم ـ برای ارجاع به حواشی...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.